ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018.

Στα τέλη Απριλίου αναμένεται να είναι έτοιμο το σύστημα για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2017.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αλλαγών στο έντυπο Ε3, το
οποίο φέτος γίνεται πολύ πιο απαιτητικό όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να
συμπληρώσουμε. Ενδεικτικά μπορούμε αναφέρουμε την συμπλήρωση ενεργών τραπεζικών
λογαριασμών, τα ενεργά τερματικά POS, τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, συνδεδεμένες
επιχειρήσεις κλπ, ενώ θα πρέπει να γίνει και αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση των
δαπανών.

Όσον αφορά το Ε1 , οι αλλαγές είναι λιγοστές. Προστίθεται ο κωδικός 050, που μαζί με τον
κωδικό 049 θα αναφέρονται στα ποσά των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο. Αξίζει να
σημειωθεί , ότι οι κωδικοί αυτοί θα είναι «ξεκλείδωτοι», δίνοντας μας την δυνατότητα
διόρθωσης του ποσού που έχει προσυμπληρωθεί.

Επίσης προστίθενται οι κωδικοί 007-008, όπου θα αναγράφονται τα ΑΦΜ όσων
φιλοξενούνται στην κύρια κατοικία του υπόχρεου ή της συζύγου και δεν είναι
προστατευόμενη μέλη.

Τέλος διαγράφονται οι κωδικοί 051-052, δεδομένου ότι καταργείται η έκπτωση φόρου 10%
από την συλλογή ιατρικών δαπανών. Οι ιατρικές δαπάνες πλέον θα συνυπολογίζονται στο
χτίσιμο του αφορολογήτου.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Μόλις λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 30 η Ιουνίου, ημερομηνία λήξης

υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Κι ενώ οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η ομαλή κι εμπρόθεσμη υποβολή

τους είναι αδύνατη το Υπουργείο Οικονομικών ακόμα δεν έχει λάβει

απόφαση για παράταση.

Με τι πρόστιμα όμως θα είμαστε αντιμέτωποι σε περίπτωση που δεν

εκπληρώσουμε εμπρόθεσμα την φορολογική μας υποχρέωση?

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100€

 Για φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδήματα από

ενοίκια κλπ) όταν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό,

πιστωτικό ή μηδενικό. Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού

το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,73% για κάθε μήνα

καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 250€

 Για νομικά και για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με απλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση μηδενικού

ή πιστωτικού εκκαθαριστικού το πρόστιμο περιορίζεται στα 100€

καθώς επίσης και στην περίπτωση που το χρεωστικό

εκκαθαριστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος. Σε

περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού το ποσό προσαυξάνεται

κατά 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500€

 Για νομικά και για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση μηδενικού

ή πιστωτικού εκκαθαριστικού το πρόστιμο περιορίζεται στα 100€

καθώς επίσης και στην περίπτωση που το χρεωστικό

εκκαθαριστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος. Σε

περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού το ποσό προσαυξάνεται

κατά 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ανάλογα όμως πρόστιμα ισχύουν και για τις εκπρόθεσμες υποβολές

τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων.

Φυσικά πρόσωπα

 100 € ανεξαρτήτως αποτελέσματος εκκαθαριστικού

Νομικά η φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με απλογραφικά βιβλία

 250€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει χρεωστικό (ή αύξηση

χρεωστικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος αρχικής

 100€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει πιστωτικό (ή αύξηση-

μείωση πιστωτικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος

αρχικής.

Νομικά η φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική

δραστηριότητα με διπλογραφικά βιβλία

 500€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει χρεωστικό (ή αύξηση

χρεωστικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος αρχικής

 100€ όταν από την τροποποίηση προκύπτει πιστωτικό (ή αύξηση-

μείωση πιστωτικού ) εκκαθαριστικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος

αρχικής.

Κι στις τροποποιητικές φυσικά εφόσον προκύπτει χρεωστικό, υπάρχει η

μηνιαία προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Tο υπουργείο εργασίας, όπως προανήγγειλε ο κ.Πετρόπουλος σχεδιάζει νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα πρότυπα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις βάσει των κριτηρίων που θα καθοριστούν.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις έξι κατηγορίες της ρύθμισης ανάλογα με το ύψος των οφειλών του, την βιωσιμότητα-οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης του, την περιουσιακή του κατάσταση κ.λ.π.

Η απόφαση για τη ρύθμιση καθώς και τα κριτήρια ένταξης σε αυτήν αναμένεται μέσα στο μήνα Ιούνιο.

Έτσι, όσοι οφειλέτες δεν προβλέπεται να ενταχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για παράδειγμα γιατροί , δικηγόροι  ,συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, ελεγκτές ,σύμβουλοι επιχειρήσεων, τοπογράφοι ,παραϊατρικά ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα κλπ θα μπορούν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης.

Θα μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές από 3.000€-20.000€ με μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων από 20%-80%.

Νέα κλίμακα εισφοράς: Τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά και η προοπτική των 10 δόσεων

Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων έως το τέλος Απριλίου και σε αντίθεση με ότι ισχύει σήμερα, κερδίζει έδαφος η σκέψη να νομοθετηθεί ρύθμιση για εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως και σε δέκα δόσεις. Γράφει, η Αλεξάνδρα Γεραγγέλου.

17 Φεβρουαρίου 2016, 09:48 | Συντάκτης: Αλεξάνδρα Γεράγγελου
728x478xlefta_7

Κατά πάσα πιθανότητα την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα ανοίξει η εφαρμογή  του taxisnet  για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Μάλιστα, η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων έως το τέλος Απριλίου. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σκέψεις να νομοθετηθεί ρύθμιση ώστε ο φόρος εισοδήματος να εξοφληθεί σε έως 10 μηνιαίες δόσεις (έως 31/12/2016), αντί σε 3 διμηνιαίες που ισχύει σήμερα, ανάλογα με τους μήνες που υπολείπονται από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έως το τέλος του χρόνου.

Ιδιαίτερα αυξημένα όμως , θα είναι  φέτος τα εκκαθαριστικά όσων έχουν εισόδημα άνω των 30.000€ λόγω της αύξησης των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η νέα κλίμακα που ισχύει και μάλιστα αναδρομικά από 01/01/2015 είναι η εξής :

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Ε.Α.
12.001-20.000€ 0,7%
20.001-30.000€ 1,4%
30.001-50.000€ 2%
50.001-100.000€ 4%
100.000-500.000€ 6%
500.001 και  άνω 8%

Σε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, το ποσό της Ε.Ε.Α. θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.Επιπλέον , για τους φορολογούμενος άνω των 65 ετών, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Α. υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα , δεν θα υπολογιστεί η μείωση του 30%.

Από την Ε.Ε.Α εξαιρούνται τα εξής εισοδήματα:

  • Αποζημίωση λόγω λύσης της εργασιακής σχέσης
  • Εφάπαξ ταμείων προνοίας και ασφαλιστικών οργανισμών
  • Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
  • Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολύτέκνων του ΟΓΑ
  • Όσα επιδόματα δίδονται ως κοινωνική παροχή και δεν φέρουν τα βασικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος
  • Ανάπηροι με κινητική αναπηρία άνω του 80%
  • Άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίαςή είναι εγεγγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 μήνες( συνεχόμενους) και δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

ΕΣΠΑ 2016 – Tα νέα προγράμματα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες οι προθεσμίες

Στη διάθεση του κοινού και των υποψήφιων προς χρηματοδότηση βρίσκονται τα 4 πρώτα προγράμματα επιδότησης «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» τουΕΣΠΑ 2014-2020, από το Υπουργείο Οικονομίας.

Την άμεση ενεργοποίηση 4 δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη Τύπου.

Οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 θα ξεκινήσουν άμεσα, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη από τον υπουργό στην οποία συμμετείχαν και η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής, η ειδική γραμματέας ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα και ο ειδικός γραμματέας ΕΚΤ Γιώργος Ιωαννίδης.

Οι δράσεις και το χρονοδιάγραμμά τους έχουν ως εξής:

– Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της πρότασης για τη δράση «ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 8η Μαρτίου 2016 και ημερομηνία λήξης της υποβολής είναι η 15η Απριλίου 2016.

– Για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων και η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 17η Μαρτίου 2016 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι η 27η Απριλίου 2016.

– Για την δράση «αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» η ημερομηνία έναρξης της υποβολής είναι η 7η Απριλίου 2016, η ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Μαΐου 2016 με ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών την 11η Φεβρουαρίου 2016

– Για τη δράση «ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων είναι η 29η Μαρτίου 2016 και η ημερομηνία λήξης της υποβολής είναι η 17η Μαΐου 2016 και ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 11η Φεβρουαρίου 2016.

Ο προϋπολογισμός των 370 εκατ. ευρώ για τα 4 προγράμματα θα αφορά δύο φάσεις προκηρύξεων. Για τη πρώτη φάση οι ημερομηνίες προαναφέρθηκαν και ο προϋπολογισμός είναι 252 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα θα αφορούν προκηρύξεις για τα ίδια προγράμματα εντός του έτους.

Ακόμη αναφέρθηκε ότι στις αρχές Μαρτίου θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα για θερμοκοιτίδες, cluster και άλλα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο υπουργός επεσήμανε ότι στόχος είναι η ετήσια απορρόφηση περίπου 2,5 δις ευρώ κοινοτικής συνδρομής.

Όπως υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με φυσική μορφή μόνο από αυτούς που θα ενταχθούν στα προγράμματα, ενώ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων, χωρίς να απαιτούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους.

Ακόμη, αναφέρθηκε από τον υπουργό, ότι ο αναπτυξιακός νόμος βρίσκεται στην ΕΕ και αναμένεται η έγκρισή του, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ».

 Συνοπτικά τα τέσσερα προγράμματα 

1. “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής οκτώ τομείς: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία. Δείτε εδώ πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

2. «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Δείτε εδώ πως θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, αφορά δυνητικούς δικαιούχους για την ίδρυση νέας επιχείρησης, και είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς τους οποίους αφορά είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω.Δείτε εδώ πως θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

4. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.Δείτε εδώ πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

Πηγή: www.cnn.gr

Οι επτά αλλαγές που έρχονται στη φορολογία

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία  έχουν συσσωρευτεί στο υπουργείο Οικονομικών και περιμένουν τη σειρά τους προκειμένου να κατατεθούν στη Βουλή και να ψηφιστούν. Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν ένα ευρύ φάσμα φορολογικών ζητημάτων, από την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τον τρόπου που θα φορολογηθούν τα φετινά εισοδήματα.

Στις αλλαγές που έρχονται περιλαμβάνονται με μερικές σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσει κρατώντας στο σκοτάδι τους φορολογούμενους αναφορικά με υποχρεώσεις, όπως είναι συγκέντρωση αποδείξεων.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται είναι:
– διάταξη με την οποία θα γλιτώνουν από την παγίδα των τεκμηρίων οι άνεργοι και οι φορολογούμενοι που έχουν πενιχρά εισοδήματα, όπως είναι το εισόδημα μερικών ευρώ από τόκους καταθέσεων ή ένα περιστασιακό εισόδημα. Με τη διάταξη θα ισχύσει και για τα εισοδήματα του 2015 αυτό που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2014. Δηλαδή οι φορολογούμενοι με πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ και τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 ευρώ θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Από αυτό το ευνοϊκό καθεστώς εξαιρούνται οι επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα.
– διάταξη με την οποία θα καθορίζεται το ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει με το φετινό εκκαθαριστικό. Με δεδομένο ότι η υποβολή των φετινών δηλώσεων θα ξεκινήσει νωρίτερα θα πρέπει να οριστεί ο χρόνος πληρωμής του φόρου.

– η σύνδεση του αφορολόγητου ορίου για τα φετινά εισοδήματα με τη χρήση πλαστικού χρήματος, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχουν κίνητρα και για συλλογή αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές για όσους φορολογούμενους δεν έχουν αφορολόγητο, όπως οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
– η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ήδη δοθεί στα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και προβλέπει την πληρωμή φόρου που θα υπολογιστεί με βάση την κλίμακα που ίσχυε κατά το έτος που αποκτήθηκε το αδήλωτο εισόδημα. Για όσους πληρώσουν εφάπαξ το φόρο και τοποθετήσουν τα κεφάλαια που θα νομιμοποιήσουν σε προθεσμιακή κατάθεση, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή επενδύσουν στην Ελλάδα θα παρέχονται μεγάλες εκπτώσεις.

– απόφαση με την οποία θα ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μεταβολή οικογενειακής κατάστασης στους φορολογούμενους που διαβιούν με σύμφωνο συμβίωσης
– οι νέες φορολογικές κλίμακες για τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων. Η φορολόγηση των ενοικίων θα γίνει με αυξημένους συντελεστές, ενώ με νέα κλίμακα θα φορολογηθούν και τα εισοδήματα των μισθωτών και των επαγγελματιών. Η πρόταση της κυβέρνησης προς τους θεσμούς προβλέπει την προσθήκη ενός νέου συντελεστή 50% για το εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ και τη φορολόγηση των επαγγελματιών με την κλίμακα των μισθωτών.

– τις διατάξεις για τη δημιουργία του περιουσιολογίου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό το περιουσιολόγιο πρόκειται να οικοδομηθεί το φθινόπωρο με τους φορολογούμενους να καλούνται να δηλώσουν στο taxisnet στοιχεία που δεν γνωρίζει η εφορία, όπως είναι τα ακίνητα και οι καταθέσεις στο εξωτερικό.

12/2/2016
Πηγή : www.capital.gr

ΟΑΕΕ: Ρύθμιση για υπερχρεωμένους του νόμου Κατσέλη

Διευκρινίσεις επί των αλλαγών που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα ένταξης των ασφαλιστικών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον «νόμο Κατσέλη» δίνει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΑΕΕ. Αναλυτικά, το θεσμικό πλαίσιο εισάγει νέα διαδικασία ρύθμισης οφειλών -μόνο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα- η οποία διαφέρει από κάθε προηγούμενη. Για την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται:

1. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός 5 εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος.

2. Ιστορικό ασφάλισης-Οικονομικός έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 15 ημερών να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της. Με τη σειρά του, το Ταμείο θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του διά των πληρεξουσίων δικηγόρων.

3. Είσπραξη δόσεων ρύθμισης. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση.

4. Μη βεβαιωμένες οφειλές. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές -ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο «γνωστοποίησης οφειλής»- αυτές είναι εκτελεστές από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο, η ρύθμιση διακόπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης.

5. Απώλεια ρύθμισης επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσό 3 μηνιαίων δόσεων.

6. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν ισχύει και για τους συγκεκριμένους οφειλέτες η πρόβλεψη δικαιωμάτων-ευεργετημάτων κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων (π.χ. επιλογή κατώτερης κατηγορίας, ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα κ.λπ.). Ο ΟΑΕΕ έχει αποστείλει σχετικό ερώτημα στο υπουργείο Εργασίας και αναμένεται σχετική ενημέρωση.

 

Πηγή : kathimerini.gr

Πότε θα πληρωθούν φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Αλλαγή στο ημερολόγιο των φόρων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός μεν να αρχίσει τα εισπράττεται νωρίτερα ο φόρος από το φετινό εκκαθαριστικό και αφετέρου να μην πέσουν πολύ βαριές οι φετινές φορολογικές υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της Καραγιώργη Σερβίας προβλέπει ότι φέτος η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, πιθανόν έως την ερχόμενη εβδομάδα 15 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί πολύ πιο σύντομα, δηλαδή θα κλείσει το αργότερο έως το τέλος Μαΐου. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής θα ξεκινήσει και η πληρωμή του φόρου.

Το προσχέδιο που έχει εκπονήσει το υπουργείο προβλέπει ότι ο φόρος εισοδήματος πρόκειται να πληρωθεί ακόμη και σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις. Πρακτικά ο σχεδιασμός προβλέπει την πληρωμή δόσης τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Με βάση αυτό το σχέδιο ο φόρος θα πέσει λίγο πιο ομαλά στους φορολογούμενος καθώς αντί για τρεις δόσεις στις οποίες εξοφλείται συνήθως, πρόκειται να εξοφληθεί σε τέσσερις δόσεις. Παράλληλα, τα έσοδα θα ενισχυθούν νωρίτερα καθώς ο φόρος θα αρχίσει να εισπράττεται από τον Ιούνιο αντί για τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που ξεκινάει συνήθως τα τελευταία χρόνια.

Το δεύτερο συστατικό αυτού του σχεδίου αφορά στον νέο φόρο ακινήτων, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος αυτός θα πρέπει να πληρώνεται κατά τους μήνες που δεν υπάρχει πληρωμή δόσης του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος. Για παράδειγμα, ο νέος φόρος ακινήτων θα μπορούσε να πληρωθεί, επίσης, σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Ιανουάριο του 2017.

Συνολικά οι φορολογούμενοι θα κληθούν από τον Ιούνιο να πληρώσουν ποσό που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα περίπου 2,65 δισεκατομμύρια αφορούν στον νέο φόρο ακινήτων (θα εισπραχθούν δηλαδή όσα εισπράττονται και με τον ΕΝΦΙΑ)  και άλλα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν με τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος.

8/2/2016
Πηγή : www.capital.gr

Έτοιμη η εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις

Έτοιμες να υποδεχθούν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2015 είναι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, πλην όμως μια σειρά από νομοθετικές εκκρεμότητες καθυστερούν την έναρξη της διαδικασίας.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, σε επίπεδο υποδομής, το σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο. Εκκρεμούν όμως νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος εξόφλησης των φόρων εισοδήματος, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που απορρέουν από το σύμφωνο συμβίωσης και «ακύρωσης» των τεκμηρίων για ανέργους, φοιτητές ή γενικότερα φορολογουμένους με ελάχιστα εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση ή τόκους λίγων ευρώ, οι οποίοι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κινδυνεύουν με τεράστιους φόρους.

Στο θέμα της εξόφλησης των φόρων, ο Τρύφων Αλεξιάδης έχει προαναγγείλει αλλαγές στις δόσεις (αντί για πρώτη δόση τον Ιούλιο εξετάζεται πρώτη δόση τον Μάιο και ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού τους) ώστε να γίνει καλύτερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: www.in.gr

Ημερομηνίες κλειδιά για τους κατοίκους εξωτερικού

Είναι γεγονός πλέον και σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ολοένα και περισσότεροι Έλληνες να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού, αποτέλεσμα της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας μας. H Σάντρα Γεράγγελου εξηγεί μέσω του ThinkOver.Gr τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχει ο Έλληνας κάτοικος εξωτερικού.

| Συντάκτης: Αλεξάνδρα Γεράγγελου
defabdd1e272e2dd4716d4173ae2a5b2_L

Είναι γεγονός πλέον και σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ολοένα και περισσότεροι Έλληνες  να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού, αποτέλεσμα της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας μας…

Τι φορολογικές υποχρεώσεις όμως έχει ο Έλληνας κάτοικος εξωτερικού;

Κατ’αρχάς θα πρέπει να γίνει η μεταφορά του από την τοπική ΔΟΥ στην  ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.

Προκειμένου  να γίνει αυτό θα πρέπει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κάθε έτους (κι αφού κατά την πρηγούμενη χρήση έχει συμπληρώσει 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό) να κάνει αίτηση μεταφοράς στην τοπική ΔΟΥ. Η αίτηση γίνεται συμπληρώνοντας τα έντυπα Μ0,Μ1 και Μ7. Ο φορολογούμενος παραλαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του. Εφόσον υποβληθεί η αίτηση  δίνεται το δικαίωμα υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα στην Ελλάδα όχι με βάση τις ημερομηνίες φορολογικών δηλώσεων που ορίζονται κάθε χρόνο αλλά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους.

Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εκείνα που ορίζει ο νόμος προκείμένου να αποφανθεί  η τοπική ΔΟΥ  εάν μπορεί να μεταφερθεί στην ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE (με εξαίρεση την Τουρκία και τις Η.Π.Α) και να έχει γίνει επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα του φορολογούμενου. Προκειμένου να γίνει δεκτή η μεταφορά στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού οη οικογένεια του φορολογούμενου (σύζυγος και παιδιά) θα πρέπει να αποδείξουν ότι ζουν μαζί του στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του δεν θα πρέπει να έχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα (ατομική επιχείρηση, απόκτηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000€, συμμετοχή σε εταιρείες κτλ).

Εφόσον εγκριθεί η μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης  εάν δεν έχει πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, ενώ εάν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα (συντάξεις, ενοίκια κλπ) υποβάλλει φορολογική δήλωση και φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα αυτά και όχι για τα εισοδήματα που εισπράττει στο εξωτερικό.