Ημερομηνίες κλειδιά για τους κατοίκους εξωτερικού

Είναι γεγονός πλέον και σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ολοένα και περισσότεροι Έλληνες να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού, αποτέλεσμα της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας μας. H Σάντρα Γεράγγελου εξηγεί μέσω του ThinkOver.Gr τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχει ο Έλληνας κάτοικος εξωτερικού.

| Συντάκτης: Αλεξάνδρα Γεράγγελου
defabdd1e272e2dd4716d4173ae2a5b2_L

Είναι γεγονός πλέον και σχεδόν καθημερινό φαινόμενο ολοένα και περισσότεροι Έλληνες  να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού, αποτέλεσμα της εκτεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας μας…

Τι φορολογικές υποχρεώσεις όμως έχει ο Έλληνας κάτοικος εξωτερικού;

Κατ’αρχάς θα πρέπει να γίνει η μεταφορά του από την τοπική ΔΟΥ στην  ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.

Προκειμένου  να γίνει αυτό θα πρέπει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κάθε έτους (κι αφού κατά την πρηγούμενη χρήση έχει συμπληρώσει 183 ημέρες διαμονής στο εξωτερικό) να κάνει αίτηση μεταφοράς στην τοπική ΔΟΥ. Η αίτηση γίνεται συμπληρώνοντας τα έντυπα Μ0,Μ1 και Μ7. Ο φορολογούμενος παραλαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του. Εφόσον υποβληθεί η αίτηση  δίνεται το δικαίωμα υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα στην Ελλάδα όχι με βάση τις ημερομηνίες φορολογικών δηλώσεων που ορίζονται κάθε χρόνο αλλά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους.

Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά εκείνα που ορίζει ο νόμος προκείμένου να αποφανθεί  η τοπική ΔΟΥ  εάν μπορεί να μεταφερθεί στην ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE (με εξαίρεση την Τουρκία και τις Η.Π.Α) και να έχει γίνει επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα του φορολογούμενου. Προκειμένου να γίνει δεκτή η μεταφορά στην ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού οη οικογένεια του φορολογούμενου (σύζυγος και παιδιά) θα πρέπει να αποδείξουν ότι ζουν μαζί του στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του δεν θα πρέπει να έχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα (ατομική επιχείρηση, απόκτηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 150.000€, συμμετοχή σε εταιρείες κτλ).

Εφόσον εγκριθεί η μεταφορά στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης  εάν δεν έχει πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, ενώ εάν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα (συντάξεις, ενοίκια κλπ) υποβάλλει φορολογική δήλωση και φορολογείται μόνο για τα εισοδήματα αυτά και όχι για τα εισοδήματα που εισπράττει στο εξωτερικό.

Σε ποιο κράτος φορολογούνται οι διακρατικές συντάξεις.

 

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΚΗ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΒΕΛΓΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΓΑΛΛΙΚΗ

ΓΑΛΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΓΑΛΛΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΑΛΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΔΑΝΙΑ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΑΝΙΑ

ΜΟΝΟ ΣΤ ΔΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΑΝΙΑ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΛΠ

ΜΟΝΟ ΣΤ ΔΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΚΗ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΕΛΒΕΤ.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΝΔΙΑ

ΟΛΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΣΡΑΗΛ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΣΡΑΗΛ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ

ΙΣΡΑΗΛ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΚΟΡΕΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΟΡΕΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ

ΚΟΡΕΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΡΟΑΤΗΣ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΔΥΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΥΠΗΚΟΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΟΥΓΓΡΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΚΗ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΤΣΕΧΙΚΗ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΤΣΕΧΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΣΕΧΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

ΤΣΕΧΙΚΗ

ΤΣΕΧΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ

 

Από τον Ορέστη Σεϊμένη: Η φορολογία των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από άλλα κράτη σε κατοίκους Ελλάδας και αντίστροφα.

Γενικά Ενημέρωση
Με τις Διμερείς Συμβάσεις  Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας με τά άλλα Κράτη,  η χώρα μας  διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και του κεφαλαίου διεθνώς .
Κάθε ΣΑΔΦ είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με κάθε άλλο Κράτος. Για να συναφθεί και υπογραφεί κάθε τέτοια συμφωνία λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος, της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής των Συμβαλλομένων Κρατών.
Ετσι πολλές φορές διαφοροποιείται το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, των παροχών και των παρόμοιων αμοιβών που λαμβάνουν κάτοικοι του ενός Κράτους από πηγές του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

Πρότυπο Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης   (ΟΟΣΑ)-Κράτος  Πηγής-Κράτος Κατοικίας
Η Ελλάδα είναι μέλος του ΟΟΣΑ και ακολουθεί  το Πρότυπο της Σύμβασής του στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Σ.Α.Δ.Φ. με άλλα Κράτη μέλη ή μη μέλη του  Οργανισμού αυτού
Μια τέτοια σύμβασηπεριέχει :
α) το κείμενο της ΣΑΔΦ και
β) τα ερμηνευτικά σχόλια (Commentaries) που ερμηνεύουν και επεξηγούν τις διατάξεις των άρθρων του Προτύπου.
Ειδικότερα, η φορολογική μεταχείριση των συντάξεων και των παρόμοιων αμοιβών προσδιορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του Προτύπου. Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών  καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη φορολόγηση των συντάξεων, είτε στο Κράτος Πηγής (δηλαδή στο κράτος από το οποίο παρέχεται η σύνταξη), είτε στο Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις και στα δύο συμβαλλόμενα Κράτη.
Η σημασία του υποδείγματος του ΟΟΣΑ και των σχολίων που το συνοδεύουν, είναι σημαντική για την ερμηνεία μιας Σ.Α.Δ.Φ. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στα συγκεκριμένα άρθρα του κειμένου του Προτύπου ως, επίσης, και η ανάλυση όρων και εννοιών που απαντώνται στις Σ.Α.Δ.Φ., βάσει των ερμηνευτικών σχολίων του Προτύπου.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ως άνω Προτύπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19, συντάξεις (pensions) και άλλες παρόμοιες αμοιβές (similar remuneration) που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος ( το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου).
Το άρθρο αυτό καλύπτει
•    συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,
•    συντάξεις που λαμβάνουν χήρες και ορφανά, καθώς και
•    συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται έναντι υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε ένα Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 (περί Κυβερνητικών Συντάξεων).
Με τον όρο «σύνταξη» νοείται η περιοδική πληρωμή, ενώ ο όρος «παρόμοιες αμοιβές» έχει ευρύτερη έννοια και μπορεί να περιλαμβάνει και μη-περιοδικές πληρωμές. Π.χ. την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, κατά τη συνταξιοδότησή του, την εφάπαξ καταβολή της σύνταξης, αντί της περιοδικής καταβολής της.
Αντίθετα, δεν αποτελεί «παρόμοια αμοιβή» η επιστροφή συνταξιοδοτικών εισφορών μετά από προσωρινή εργασία.
Επισημαίνεται ότι, το άρθρο 18 δεν καλύπτει συντάξεις που καταβάλλονται λόγω προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών. Οι συντάξεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 21 του Προτύπου του ΟΟΣΑ, στο οποίο προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που δεν αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα της Σύμβασης. Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι σε ορισμένες προγενέστερες του Προτύπου Συμβάσεις, το άρθρο που αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων διαφοροποιείται και καλύπτει και τις συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών. Βλ. π.χ. τις Συμβάσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, Ελλάδας – Ην. Βασιλείου, Ελλάδας – Γερμανίας κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις που τα Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούσαν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν τον όρο «παροχές (annuities)». Ο όρος καλύπτει π.χ. ορισμένα ποσά που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες ζωής.
Σε άλλες περιπτώσεις, τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετώντας τα ερμηνευτικά σχόλια του Προτύπου του ΟΟΣΑ, συμφώνησαν και συμπεριέλαβαν διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι, συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά (πληρωμές) που καταβάλλονται σύμφωνα με την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, μπορούν να φορολογούνται σε αυτό το Κράτος (το Κράτος Πηγής).
Δίνεται, δηλαδή, το δικαίωμα και στο Κράτος Πηγής να φορολογήσει τις συντάξεις (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΑ κ.λ.π.) και τα χρηματικά ποσά (π.χ.. επιδόματα ανεργίας, ανικανότητας, ατυχημάτων εργασίας, ασθενείας, καθώς και άλλα παρόμοιας φύσης επιδόματα) που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία του (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Λουξεμβούργου).
Σε ορισμένες, ωστόσο, Συμβάσεις προβλέπεται ότι το δικαίωμα φορολόγησης ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος Πηγής (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Φινλανδίας). Επίσης, η εν λόγω διάταξη διαφοροποιείται σε κάποιες Συμβάσεις και καλύπτει μόνο συντάξεις (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Αυστρίας), ενώ σε άλλες καλύπτει μόνο χρηματικά ποσά (πληρωμές) (π.χ. Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδας – Δανίας).
Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Προτύπου Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αναφέρονται στη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που σχετίζονται με Κυβερνητικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται από ένα Κράτος ή από πολιτικές υποδιαιρέσεις ή από τοπικές αρχές αυτού (π.χ. ομόσπονδα κράτη, περιφέρειες, επαρχίες, δημοτικά διαμερίσματα, δήμοι κ.λ.π.) ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτά, σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις, ή τις τοπικές αρχές αυτού, φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό (το Κράτος Πηγής). Εντούτοις, οι ως άνω συντάξεις και παρόμοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (το Κράτος Κατοικίας), αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού.
Σε ορισμένες Συμβάσεις, όπως π.χ. στη Σύμβαση Ελλάδας – Γαλλίας, δικαίωμα φορολόγησης της σύνταξης έχουν και τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη. Ωστόσο, η σύνταξη φορολογείται μόνο στο Κράτος Κατοικίας, αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού, χωρίς όμως να είναι υπήκοος του άλλου Κράτους. Για παράδειγμα, η σύνταξη που λαμβάνει κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας από το Κράτος της Γαλλίας, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. Εάν, όμως, ο εν λόγω κάτοικος έχει και την γαλλική υπηκοότητα, η σύνταξή του θα φορολογηθεί και στα δύο Κράτη.
Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται σε συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση με επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται από το Κράτος ή την πολιτική υποδιαίρεση ή την τοπική αρχή αυτού. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που το Κράτος παρέχει υπηρεσίες μέσω Οργανισμών, όπως οι Κρατικοί Σιδηρόδρομοι, τα Ταχυδρομεία, τα Κρατικά Θέατρα κ.λ.π., όταν η δραστηριότητά τους δεν εντάσσεται στον πυρήνα των κρατικών λειτουργιών, αλλά αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους.
Πρέπει να διαβάζουμε τίς Σ.Α.Δ.Φ.
Είναι απαραίτητο να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο της κάθε  Σύμβασης και να εξετάζουμε με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.
Ετσι θα μπορούμε να αποφασίζουμε σε ποια κατηγορία εντάσσεται μια σύνταξη σύνταξη, και ποιά είναι η φορολογικής μεταχείρισή της.
Στοιχεία απαραίτητα είναι είναι η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με
•    το φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη,
•    τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο συνταξιούχος και
•    το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΡΩΤΗ
Κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει σύνταξη από πηγές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και από τις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ. αναγνωρίζεται δικαίωμα φορολόγησης της σύνταξης αυτής  και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη, δηλαδή στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) και στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), η διπλή φορολογία, που τυχόν θα προκύψει, θα αποφευχθεί με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας μας. Επομένως, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στο Κράτος Πηγής (με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) συμψηφίζεται από το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου (Ελλάδα), μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗ
Φορολόγηση μόνο στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα), τότε προκειμένου να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης και να μην παρακρατηθεί ο φόρος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (Κράτος Πηγής), θα πρέπει ο δικαιούχος  να υποβάλλει στις φορολογικές αρχές του άλλου Κράτους το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, από την Υπηρεσία μας (ΠΟΛ 1130/01.06.1999).
Εάν το Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Σ.Α.Δ.Φ., ο εν λόγω φόρος δεν συμψηφίζεται έναντι του ελληνικού φόρου. Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να ζητήσει  την επιστροφή του φόρου από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, στην οποία θα πρέπει να υποβάλλει το ως άνω Πιστοποιητικό.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΡΙΤΗ  
Φορολόγηση μόνο στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), τότε το Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) δεν θα επιβάλλει φόρο.

Όταν κάτοικος Συμβαλλόμενου Κράτους λαμβάνει σύνταξη από πηγές Ελλάδας και από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναγνωρίζεται δικαίωμα φορολόγησης της εν λόγω σύνταξης:
•    μόνο στην Ελλάδα ή και στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κατοίκους εξωτερικού δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπου θα συμπεριλάβει το εν λόγω εισόδημα.
•    μόνο στο Κράτος Κατοικίας, τότε για να μην παρακρατείται φόρος εισοδήματος από τη σύνταξή του στην Ελλάδα, θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους στο συνταξιοδοτικό του φορέα την «Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας», δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του δικαιούχου. Το εν λόγω Πιστοποιητικό ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος κτήσης του εισοδήματος. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω Αίτηση, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας μας (Κ.Φ.Ε.  ν.2238/94).
Προκειμένου να επιστραφεί ο φόρος στο δικαιούχο του εισοδήματος, αυτός οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία  στην Ελλάδα την «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος – Annual Claim to Refund of Income Tax», δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Στην εν λόγω αίτηση είναι ενσωματωμένο και το «Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή του Κράτους Κατοικίας του.

Έντυπα των «Αιτήσεων για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας» και των «Αιτήσεων Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος – Annual Claim to Refund of Income Tax», μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος είτε από την Υπηρεσία μας, είτε από τις Δ.Ο.Υ.

Ιδιωτικές και Κυβερνητικές (Κρατικές) Συντάξεις
•    Ιδιωτικές είναι οι συντάξεις που καταβάλλονται λόγω εργασίας στο εξωτερικό στον ιδιωτικό τομέα και
•    κυβερνητικές (κρατικές) είναι οι συντάξεις που καταβάλλονται λόγω απασχόλησης του δικαιούχου στον κρατικό ή ευρύτερο κρατικό τομέα του εξωτερικού.
Η προέλευση αυτή φαίνεται πάνω στη βεβαίωση του φορέα του εξωτερικού που έχει καταβάλλει τη σύνταξη.
Η διάκριση σε ιδιωτικές και κρατικές συντάξεις δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις διακρατικές συμβάσεις. Έτσι σε κάθε μία περίπτωση χρήσιμο είναι να ανατρέχουμε στις διατάξεις της συγκεκριμένης σύμβασης για να βλέπουμε τι ακριβώς ορίζεται.
ΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το Αγγλικό κράτος φορολογούνται μόνο στην Αγγλία αν ο συνταξιούχος έχει μόνο την Αγγλική ή έχει την Αγγλική και την Ελληνική υπηκοότητα. Αν όμως έχει μόνο την Ελληνική υπηκοότητα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα που έχει ο συνταξιούχος. (Νόμος 2732/1953)
ΑΛΒΑΝΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Αλβανίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές φορολογούνται μόνο στην Αλβανία εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα. (Νόμος 2755/1999)
ΑΥΣΤΡΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Αυστρίας, τις υποδιαιρέσεις του, τις τοπικές αρχές, τα ΝΠΔΔ και τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης φορολογούνται μόνο στην Αυστρία.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 994/1971).
ΒΕΛΓΙΟ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα του Βελγίου, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του, τις τοπικές αρχές, τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία τα ΝΠΔΔ φορολογούνται και στα δύο κράτη. Αν ο συνταξιούχος έχει μόνο την Ελληνική υπηκοότητα οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 117/1996)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Βουλγαρίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές φορολογούνται μόνο στην Βουλγαρία.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα εκτός από τις πληρωμές που  καταβάλλονται σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία της Βουλγαρίας, οι οποίες φορολογούνται μόνο στην Βουλγαρία. (Νόμος 2655/1994)
ΓΑΛΛΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το γαλλικό κράτος φορολογούνται και τα δύο κράτη αν ο συνταξιούχος έχει μόνο τη γαλλική ή έχει τη Γαλλική και την Ελληνική υπηκοότητα. Αν έχει μόνο την Ελληνική υπηκοότητα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα. (Νόμος 4386/1964).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Γερμανίας, τα κρατίδιά της, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, την ομοσπονδιακή τράπεζα, τους ομοσπονδιακούς σιδηροδρόμους και την ομοσπονδιακή ταχυδρομική υπηρεσία φορολογούνται μόνο στη Γερμανία.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (Νόμος 52/1967)
ΔΑΝΙΑ
Οι συντάξεις που προέρχονται από τη Δανία δεν διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές όπως γίνεται σε άλλες διακρατικές συμβάσεις.
Αν ο συνταξιούχος έχει Ελληνική υπηκοότητα οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Αν ο συνταξιούχος έχει τη Δανική  ή και την Ελληνική υπηκοότητα τότε οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στη Δανία.
Οι κάθε είδους παροχές κοινωνική ασφάλισης, τα κάθε είδους επιδόματα όπως ανεργίας, αναπηρίας, γήρατος, ασθενείας κ.λ.π. που καταβάλλονται από τη Δανία σε κάτοικο Ελλάδος ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του λήπτη φορολογούνται μόνο στη Δανία.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Ελβετίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Ελβετικού κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι Ελβετός υπήκοος οι συντάξεις δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 1502/1984)
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  (Η.Π.Α.)
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το κράτος των ΗΠΑ φορολογούνται και στα δύο κράτη ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
Οι ιδιωτικές συντάξεις αν καταβάλλονται σε πρόσωπα που έχουν την Αμερικανική ή και την Αμερικανική υπηκοότητα φορολογούνται και στα δύο κράτη.
Αν ο δικαιούχος ιδιωτικής σύνταξης έχει μόνο την Ελληνική υπηκοότητα τότε η σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 2548/1953).
ΙΝΔΙΑ
Στη διακρατική σύμβαση με την Ινδία δεν γίνεται διάκριση σε κρατικές και ιδιωτικές συντάξεις και φορολογούνται μόνο στην Ινδία. (Νόμος 4580/1966)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Ισπανίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές φορολογούνται μόνο στην Ισπανία εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα. (Νόμος 3015/2002)
ΙΣΡΑΗΛ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα του Ισραήλ, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του κράτους του Ισραήλ φορολογούνται μόνο στο Ισραήλ εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα. (Νόμος 2572/1998)
ΙΤΑΛΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται  από το Ιταλικό κράτος και τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία φορολογούνται μόνο στην Ιταλία. Εξαίρεση υπάρχει αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος οπότε οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα. (Νόμος 1927/1991).
ΚΟΡΕΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Κορέας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του κράτους της Κορέας, την τράπεζα εισαγωγών – εξαγωγών της Κορέας, την τράπεζα ανάπτυξης της Κορέας και τον οργανισμό προώθησης εμπορίου της Κορέας φορολογούνται μόνο στην Κορέα εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα..
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 2571/1998)
ΚΡΟΑΤΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Κροατίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές φορολογούνται μόνο στην Κροατία εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα. (Νόμος 2653/1998)
ΚΥΠΡΟΣ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Κύπρου φορολογούνται μόνο στην Κύπρο αν ο συνταξιούχος είναι Κυπριακής υπηκοότητας, αν είναι Ελληνικής μόνο υπηκοότητας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Αν ο συνταξιούχος έχει και τις δύο υπηκοότητες οι συντάξεις φορολογούνται και στα δύο κράτη.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 573/1968).
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα του Λουξεμβούργου, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του κράτους του Λουξεμβούργου φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι υπήκοος  του κράτους του Λουξεμβούργου οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στο Λουξεμβούργο.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα εκτός αν οι συντάξεις καταβάλλονται προς εφαρμογή της κοινωνική ασφαλιστικής νομοθεσίας του Λουξεμβούργου (αντίστοιχο στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ) οπότε φορολογούνται και στα δύο κράτη. (Νόμος 2319/1995)
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Οι συντάξεις που προέρχονται από τη Νορβηγία ανεξάρτητα αν είναι κρατικές ή ιδιωτικές φορολογούνται και στα δύο κράτη. (Νόμος 1924/1991)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Ολλανδίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Ολλανδικού κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο αποδέκτης είναι Ολλανδός υπήκοος οι συντάξεις φορολογούνται και στα δύο κράτη.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 1455/1984).
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Ουγγαρίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του, τις τοπικές αρχές, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι μόνο Έλληνας υπήκοος. Αν ο φορολογούμενος είναι μόνο Ούγγρος υπήκοος φορολογούνται μόνο στην Ουγγαρία.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα που έχει ο συνταξιούχος. (Νόμος 1496/1984)
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα του Ισραήλ, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του κράτους του Ουζμπεκιστάν φορολογούνται μόνο στο Ουζμπεκιστάν εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα..
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα. (Νόμος 2659/1998)
ΠΟΛΩΝΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Πολωνίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Πολωνικού κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι Πολωνός υπήκοος οι συντάξεις μόνο στην Πολωνία
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την υπηκοότητα. (Νόμος 2279/1995)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Πορτογαλίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία εκτός κι αν πληρώνονται σε Έλληνα υπήκοο οπότε φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από υπηκοότητα. (Νόμος 3009/2002)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Ρουμανίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Ρουμανικού κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι Ρουμάνος  υπήκοος οι συντάξεις φορολογούνται μόνο στη Ρουμανία.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Νόμος 2279/1995)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Τσεχίας ή της Σλοβακίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Τσέχικου ή Σλοβάκικου κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι  Σλοβάκος  υπήκοος οι συντάξεις δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το Σουηδικό κράτος, από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή από άλλους παρόμοιους οργανισμούς φορολογούνται και στα δύο κράτη.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. ( Νόμος 4300/1963).
ΤΣΕΧΙΑ  
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Τσεχίας ή της Σλοβακίας, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, τις τοπικές αρχές και οι συντάξεις που πληρώνονται από τα ταμεία του Τσέχικου ή Σλοβάκικου κράτους φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι Έλληνας υπήκοος. Αν ο συνταξιούχος είναι Τσέχος υπήκοος οι συντάξεις δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της  Φινλανδίας, τις τοπικές αρχές, τα ΝΠΔΔ ή από τα κρατικά ταμεία φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν ο συνταξιούχος είναι μόνο Έλληνας υπήκοος.
Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα αν παρέχονται μόνο από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αντίθετα αν οι συντάξεις λαμβάνονται από τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης της Φινλανδίας (αντίστοιχο είναι το ΙΚΑ στην Ελλάδα) τότε φορολογούνται μόνο στην Φινλανδία. (Νόμος 1191/1981)

 

ΠΟΛ.1260/19.12.2014 Σχετικά με τη φορολογική κατοικία.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α΄ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 10
Ταχ. κώδ.: 10184 – Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Σαφαρής – Ι. Φοβάκης
Τηλέφωνο: 210 33 75 314
Τηλεομ.: 210 33 75 001
Ηλ. ταχ/μείο: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

2. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 08
Ταχ. κώδ.: 10184 – Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 33 75 203-4
Τηλεομ.: 210 33 75 354
Ηλ. ταχ/μείο: d.eleg1@mofadm.gr

ΠΟΛ 1260/2014

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη φορολογική κατοικία.

ΣΧΕΤ.: (α) Η ΠΟΛ.1142/31.5.2012.
(β) Η ΠΟΛ.1136/10.6.2013.
(γ) Η ΠΟΛ.1228/15.10.2014.

Επειδή στις υπηρεσίες μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης της φορολογικής κατοικίας και σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα που προκύπτουν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διευκρινίζουμε ότι:

1. Στην περίπτωση που η διαβίβαση ή προσκόμιση των δικαιολογητικών αφορά υποθέσεις φορολογούμενων που ήταν αποδεδειγμένα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας [π.χ. δεν είχαν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία σε μη-συνεργάσιμο κράτος (αμάχητο τεκμήριο) ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (μαχητό τεκμήριο) από τις 31.03.2011 έως τις 31.12.2013], αλλά υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σαν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αυτές θα πρέπει να εξετάζονται επί της ουσίας, βάσει των πραγματικών περιστατικών και να αντιμετωπίζονται αναλόγως.

2. Οι ελεγχόμενοι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει μέρος των δικαιολογητικών ή δεν τα έχουν υποβάλει καθόλου, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι όντως είχαν μεταφέρει το κέντρο του οικογενειακού τους βίου (οικογενειακή εστία) ή το κέντρο του επαγγελματικού τους βίου, της ύπαρξής τους και των βιοτικών τους σχέσεων (κέντρο ζωτικών συμφερόντων), στην αλλοδαπή:

(α) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι φορολογούμενοι και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος/τέκνα), εάν αυτά υφίστανται, διαμένουν σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (π.χ. βεβαίωση από δημοτική/δημόσια/άλλη αναγνωρισμένη αρχή, αποδεικτικά εκπαίδευσης/φοίτησης τέκνων ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας ή αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας στην αλλοδαπή, εφόσον αυτή υφίσταται).

(β.1.) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του άλλου κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης, δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της ΣΑΔΦΕ που έχει συναφθεί με τη χώρα μας.

(β.2.) Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η έκδοσή του από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοσή του, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

(γ) Στοιχεία σχετικά με τον επαγγελματικό βίο [π.χ. σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με αλλοδαπό εργοδότη ή βεβαίωση εργασίας από τον εν λόγω εργοδότη. Σε περίπτωση μη εξηρτημένης απασχόλησης, αποδεικτικό της επαγγελματικής δραστηριότητας στην αλλοδαπή (π.χ. έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμμετοχή σε αλλοδαπές εταιρείες)].

Τονίζεται ότι, η προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοσή τους προβλέπεται από τις εσωτερικές διατάξεις του άλλου κράτους (π.χ. σε ορισμένα κράτη μπορεί να μην υφίστανται δήμοι ή να μην υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης κ.λπ.). Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και β(1)/β(2), τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου (γ), ούτε κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση άλλων στοιχείων ή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της φορολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή. Αν συντρέχουν τα υπό στοιχεία (α) και β(1)/β(2), τότε γεγονότα όπως η κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα, η διατήρηση στην Ελλάδα τραπεζικών λογαριασμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ημεδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, από μόνα τους δεν μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία ώστε να χαρακτηρισθεί το φυσικό πρόσωπο ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (εκτός αν ελλείψει οικογένειας, διαπιστώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα). Σε περίπτωση μη υποβολής κάποιων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών και αν λόγω της μη υποβολής τους οι ελεγκτικές υπηρεσίες αδυνατούν να αποφανθούν για τη φορολογική κατοικία βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, τότε οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση από επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια-συλλόγους, δικαιολογητικά για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων), με τα οποία θα αποδεικνύουν τον ισχυρό δεσμό τους με το άλλο κράτος, δεσμός που τους δημιουργεί μόνιμη φορολογική κατοικία στο άλλο κράτος.

3. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), έχουν δοθεί οδηγίες με το με αριθμό Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης. Επίσης, τα προβλεπόμενα έγγραφα υποβάλλονται πρωτότυπα και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Τέλος, εφόσον κατά τα ανωτέρω αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος είναι πραγματικά φορολογικός κάτοικος κράτους με το οποίο δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ, θα έχουν εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση, ως προς τη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά από πηγές Ελλάδας, οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.

Εάν ο φορολογούμενος είναι πραγματικά φορολογικός κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦΕ, τότε θα έχουν εφαρμογή, ως προς τη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά από πηγές Ελλάδας, οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, υπό την επιφύλαξη, όμως, των διατάξεων των ΣΑΔΦΕ (π.χ. η προσαύξηση περιουσίας φορολογείται στην Ελλάδα στην πρώτη περίπτωση (μη ύπαρξη ΣΑΔΦΕ) ενώ στην δεύτερη φορολογείται εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ).

Σημειώνεται ότι, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις ο φορολογούμενος δεν θα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στη χώρα μας για το εισόδημα που αποκτά στην αλλοδαπή.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Πηγή : taxheaven.gr

Τα προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού.

Του Ορέστη Σεϊμένη* 

 

Τα θέματα – προβλήματα τα οποία αφορούν τους απόδημους Έλληνες είναι Ελληνικά – διαχρονικά θέματα  και πρέπει να φροντίζομε πάντα για την επίλυσή τους.

 

Θα παραθέσουμε παρακάτω μερικά από τα προβλήματα αυτά.

 

1.     Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό δεν ψηφίζουν σήμερα στις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι άδικο και θα έπρεπε η πολιτεία να το είχε λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Πάντα η άσκηση του δικαιώματος από τους τόπους διαμονής με κάλπη αποτελούσε βασικό αίτημα της ομογένειας. Το Σύνταγμα δεν διαχωρίζει τους Έλληνες σε κατοικούντες εντός Ελλάδος και σε κατοικούντες εκτός Ελλάδος. Τα πολιτικά κόμματα έχουν κάνει μεγάλο λάθος στο θέμα αυτό. Ποια είναι η δυσκολία; Δεν μπορούμε να οργανώσουμε την ψηφοφορία των ομογενών ή φοβόμαστε ότι θα μας καταψηφίσουν; Είναι δυνατόν να συζητάμε για την παροχή ιθαγένειας και ψήφου στους μετανάστες που ζουν εντός Ελλάδος και να αγνοούμε (παραβλέπουμε) τα δικαιώματα των γνήσιων Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό;

 

Επιμένομε στην διεκδίκηση των θέσεων αυτών όλοι οι Έλληνες και θα επιμείνομε για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος.

 

 

2.     Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Με τον πρόσφατο νόμο 4023 που ψηφίστηκε την 24/10/2011 στην Βουλή, και αφορά την διενέργεια ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ στην Ελλάδα έκαναν πάλι ένα τραγικό λάθος: Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 όρισαν ότι : “Στό δημοψήφισμα ψηφίζουν οι Ελληνες και οι Ελληνίδες που είναι γραμμένοι στούς εκλογικούς καταλόγους ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΙΑΣ»

 

Δηλαδή οι ομογενείς Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, δεν θα ψηφίζουν!!!

 

 

3.     ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

Οι Έλληνες ομογενείς έχουν παράπονα από την Ελληνική πολιτεία γιατί έχουν δυσκολίες για την έκδοση της βίζας ή σε ζητήματα υπηκοότητος των συντρόφων των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτό δυσκολεύει τους Έλληνες του εξωτερικού στο να διατηρήσουν επαφή με την πατρογονική γη. Πρέπει το κράτος να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να μην φέρνει εμπόδια στην νομιμοποίηση των συντρόφων των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό ( εκτός βέβαια ακραίων περιπτώσεων).

 

4.     Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Οι Έλληνες του εξωτερικού ενημερώνονται από ερασιτέχνες και επαγγελματίες δημοσιογράφους και εκδότες εφημερίδων και περιοδικών χωρίς όμως να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για το πολιτιστικό κομμάτι που αφορά την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να καταγραφούν τα υπάρχοντα ομογενειακά μέσα, να αξιολογηθούν για την ενημέρωση που παρέχουν και να δημιουργηθεί ένα PORTAL για τον ομογενειακό Τύπο μέσα από το οποίο θα προωθείται αφενός μεν ο ελληνικός πολιτισμός και αφετέρου θα μπορούν οι ομογενείς να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αξιολογούν την δυνατότητα συνεργασίας να κάνουν επενδύσεις κλπ..

 

5.     ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Πολλοί συνταξιούχοι Έλληνες ομογενείς, έχουν το μεγάλο πρόβλημα εάν πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις τους στην Ελλάδα ή στη χώρα μετανάστευσης. Οι παλιννοστούντες συνταξιούχοι παρακολουθούν με προσοχή την πρακτικότητα των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την φορολόγηση των συντάξεων τους στην Ελλάδα και πολλές φορές δηλώνουν τη μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό προκειμένου να μην φορολογηθούν υπερβολικά οι συντάξεις τους στην Ελλάδα. Πολλές φορές οι συντάξεις φορολογούνται στην Ελλάδα επειδή είναι υψηλότερες από το αφορολόγητο όριο. Αυτό τους δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας γιατί ενώ φορολογήθηκαν επί χρόνια ως εργαζόμενοι  στο εξωτερικό, επένδυσαν τα χρήματά τους στην Ελλάδα καλούνται να πληρώσουν και φόρους για την σύνταξή τους πράγμα που δημιουργεί θέμα ισοτιμίας με τους Έλληνες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε το αίτημα αυτό και να μην υπερφορολογούνται στην Ελλάδα οι συντάξεις των ομογενών στην Ελλάδα.

 

6.     ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Όταν επιβάλλονται φόροι για την μεγάλη ακίνητη περιουσία πρέπει να δημιουργεί κίνητρα στους Έλληνες ομογενείς οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα με τα χρήματα που κερδίζουν στο εξωτερικό. Με τον ΕΝΦΙΑ  δεν εδόθηκαν κίνητρα στους Έλληνες ομογενείς και δεν δόθηκαν απαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή κι έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν δυσαρέσκειες και αναστατώσεις στους κόλπους της ελληνικής ιθαγένειας, αφού η μεταχείριση των ομογενών είναι μεταχείριση που απευθύνεται σε πολίτες δευτέρας κατηγορίας στην ίδια τους την πατρίδα. Τιμωρούνται δηλαδή εκείνοι οι Έλληνες που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό κι έχουν την περιουσία τους στην Ελλάδα. Είναι παράλογο.

 

Ετσι οι Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού δεν απολαμβάνουν και εκείνοι τις ευεργετικές διατάξεις που απολαμβάνουνκαι οι αλλοι Έλληνες ανεξαρτήτως της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας τους

 

7.     ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Να υπάρξουν προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων στην Ελλάδα για να εξασκούν την ελληνική γλώσσα, να μαθαίνουν περισσότερα για την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό και τα έθιμα. Επίσης για να δημιουργούν φιλίες και δεσμούς με συνομήλικούς τους και να αποκτούν πολλές γνώσεις για την πατρίδα.

 

8.     ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η επάνδρωση των Προξενείων με ειδικευμένο προσωπικό για να ενημερώνει επαρκώς τους ομογενείς. Πρέπει οι Έλληνες ομογενείς να ενημερώνονται συνεχώς σε φορολογικά και κτηματολογικά θέματα.

 

9.     ΧΡΕΩΣΗ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

 

Κάποια Προξενεία καλούν τους Έλληνες σε γραμμές 090-……….., για να κλείσουν ραντεβού για έκδοση διαβατηρίων ή για διεκπεραίωση άλλων εργασιών. Αυτό δημιουργεί ένα πρόσθετο κόστος στους Έλληνες. Πρέπει λοιπόν να εκλείψουν τέτοιες καταστάσεις για να μην υπάρχει επιπλέον χρέωση των Ελλήνων πολιτών από τα Προξενεία.

 

10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

 

Να προστατευθούν οι περιουσίες των Ελλήνων που εγκαταλείφθηκαν στα διάφορα μέρη στο εξωτερικό και για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν να τα πουλήσουν όταν έφυγαν. Σε ορισμένες περιοχές έχουν εθνικοποιηθεί περιουσίες των Ελλήνων. Πρέπει να γίνουν συντονισμένα διαβήματα από την ελληνική πολιτεία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  Ένωση προς τα ξένα  κράτη για την επιστροφή των περιουσιών που εθνικοποιήθηκαν.

 

11.  ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστό το πόσοι είναι και που αυτοί βρίσκονται.Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή λήψη αποφάσεων σε θέματα κοινωνικής  καί εθνικής πολιτικής.

 

*Φοροτεχνικός-Συγγραφέας

ΠΟΛ 1177/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
2. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 10
Ταχ. κώδ.: 10184 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης Α. Διακοστεργίου
Τηλέφωνο: 210 33 75 314-7
Τηλεομ.: 210 33 75 001
Ηλ.ταχ/μείο: d12.a@vo.syzefxis.gov.gr
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014

ΠΟΛ. 1177 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013

ΣΧΕΤ.: Η ΠΟΛ.1142/31.05.2012 εγκύκλιος διαταγή. 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Θεσμικό πλαίσιο. 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και εφαρμόζονταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν από την 01.01.2014, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.2238/1994 οριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι:

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταβάλει την κατοικία ή τη διαμονή του έχει υποχρέωση να υποβάλει, μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή, τη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ Β’ 193) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον τόπο της νέας κατοικίας ή διαμονής του. (παρ. 1)

Αν δεν υποβληθεί η δήλωση που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, αρμοδίως επιλαμβάνεται για την επιβολή του φόρου ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος πριν από τη μεταβολή. (παρ. 3)

Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 1, καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 87 (ν.2523/1997). (παρ. 4)

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος που εμπίπτει στον κατάλογο των κρατών που περιέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 Α, θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2. (παρ. 5)

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση μεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Ελλάδας και υπαγόταν σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη δήλωση μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του, εφόσον: αα) μεταβάλλει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του με μεταφορά της σε κράτος στο οποίο το εισόδημά του υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 51 Α, και ββ) διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β′, θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, για το παγκόσμιο εισόδημά του για χρονικό διάστημα πέντε ετών, που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του εκτός εάν αποδείξει ότι έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό. (παρ. 6)

3. Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

4. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν.2238/1994 περί ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 62 του ιδίου νόμου περί συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δεν έχουν πλέον εφαρμογή από την 01.01.2014. (σχετ. ΠΟΛ.1174/14.07.2014).

Β) Μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. 

1. Από το συνδυασμό των όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσης προκύπτει ότι ο φορολογούμενος που εγκαταστάθηκε μόνιμα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά δεν είχε προβεί στη διαδικασία μεταβολής της κατοικίας ή της διαμονής του κατά το έτος αναχώρησης από την Ελλάδα και δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος Ελλάδας, ενώ είναι εγγεγραμμένος σε Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οφείλει να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια πριν από τη μεταβολή:

i) βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους, ή ii) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματός του, ή iii) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση από το φορολογούμενο κανενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να δεχθεί βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

Εφόσον αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (π.χ. δεν έχει μεταφέρει την κατοικία του σε μη-συνεργάσιμο κράτος από τις 31.03.2011 έως τις 31.12.2013), είναι δυνατή η αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας από την τρέχουσα ημερομηνία, χωρίς την υποχρέωση να υποβληθούν, στη Δ.Ο.Υ. όπου ο φορολογούμενος εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης για τα έτη που απέδειξε ότι ήταν κάτοικος εξωτερικού.

Εάν δεν αποδειχθεί από το φορολογούμενο ότι διαθέτει κατοικία ή διαμονή στην αλλοδαπή ή προκύψει ότι έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υποβληθούν αρχικές δηλώσεις, όπου θα περιλαμβάνεται το παγκόσμιο εισόδημά του.

Σημειώνεται ότι, εάν ο φορολογούμενος μεταβεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά θεωρηθεί κάτοικος και στα δυο συμβαλλόμενα κράτη, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) θα έρχεται σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, προκειμένου να επιλυθεί το συγκεκριμένο θέμα.

2. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους κατοικίας ή διαμονής και περιγράφονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), έχουν δοθεί οδηγίες με το υπ. αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.06.2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης.

Επίσης, τα προβλεπόμενα έγγραφα υποβάλλονται πρωτότυπα και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Από την ως άνω διαδικασία εξαιρούνται τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συναφθεί με τη χώρα μας.

Γ) Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος Ελλάδας και μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσης συνάγεται ότι, ο φορολογούμενος που εγκαταστάθηκε μόνιμα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υποχρεούται να υποβάλει χειρόγραφη/ες τροποποιητική/ές φορολογική/ές δήλωση/δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση, όπου θα αναφέρει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού (κωδ.319 του Πίνακα 2) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσης. Ο φορολογούμενος που υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα επειδή αποκτούσε εισόδημα στη χώρα μας και είναι εγκατεστημένος σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει κάτοικος, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης (αρμόδια η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου μας).

Επομένως, εάν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (π.χ. δεν έχει μεταφέρει την κατοικία του σε μη-συνεργάσιμο κράτος από τις 31.03.2011 έως τις 31.12.2013), είναι δυνατή η μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από την τρέχουσα ημερομηνία, χωρίς την υποχρέωση να υποβληθούν, στη Δ.Ο.Υ. όπου ο φορολογούμενος εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης για τα έτη που απέδειξε ότι ήταν κάτοικος εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα επειδή αποκτούσε εισόδημα στη χώρα μας και αποδείξει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να διενεργηθεί εκ νέου εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών ως φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν κατά τα κρινόμενα έτη.

Εάν δεν αποδειχθεί από το φορολογούμενο ότι διαθέτει κατοικία ή διαμονή στην αλλοδαπή ή προκύψει ότι έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις όπου θα περιλαμβάνεται το παγκόσμιο εισόδημά του, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης περί διπλής κατοικίας.

Δ) Διαδικασία μεταβολής. 

Ο φορολογούμενος που επιθυμεί να προβεί σε αλλαγή της κατοικίας ή της διαμονής του, υποβάλλει στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ.: αίτηση (έντυπο Μ0) για τη γνωστοποίηση αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και συνυποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται ανωτέρω.

Ο ως άνω υπάλληλος, προωθεί την αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά στο τμήμα «Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους» της αυτής Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί, εάν πληρούνται ή όχι τα ανωτέρω κριτήρια, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος θεωρηθεί κάτοικος ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα, ενημερώνεται εγγράφως ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελό του.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού, το τμήμα «Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους» της αυτής Δ.Ο.Υ., προωθεί στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης» τα έντυπα Μ1 και Μ7 με συνημμένο το σχετικό σημείωμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.

Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του φορολογικού εκπροσώπου.

Ε) Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής οικονομικού έτους 2014. 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος εγκαταστάθηκε μόνιμα ή οριστικά στην αλλοδαπή το έτος 2013 και δεν έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, είναι δυνατή η διενέργεια μεταβολής της κατοικίας ή της διαμονής του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται κάτοικος Ελλάδας με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας και εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσης, ανεξαρτήτως εάν η δήλωση μεταβολής υπεβλήθη εμπροθέσμως (έως τις 31.12.2013) ή εκπροθέσμως (μετά την 01.01.2014). (σχετ. 1050386/898/Α0012/ΠΟΛ.1138/24.05.2001 εγκύκλιος διαταγή).

ΣΤ) Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013

Σχετικά με το εν λόγω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, για τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα ή οριστικά στην αλλοδαπή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, η Υπηρεσία μας θα προβεί στην έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών.

Ζ) Προγενέστερες οδηγίες 

Τονίζεται, τέλος, ότι υπό το πρίσμα των αλλαγών που έλαβαν χώρα στην ελληνική φορολογική νομοθεσία, τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθ. Γ.Γ.Δ.Ε. 0006976 ΕΞ 2013/05.09.2013 έγγραφο, παύουν πλέον να ισχύουν.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ