ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Tο υπουργείο εργασίας, όπως προανήγγειλε ο κ.Πετρόπουλος σχεδιάζει νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα πρότυπα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις βάσει των κριτηρίων που θα καθοριστούν.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις έξι κατηγορίες της ρύθμισης ανάλογα με το ύψος των οφειλών του, την βιωσιμότητα-οικονομική δυνατότητα της επιχείρησης του, την περιουσιακή του κατάσταση κ.λ.π.

Η απόφαση για τη ρύθμιση καθώς και τα κριτήρια ένταξης σε αυτήν αναμένεται μέσα στο μήνα Ιούνιο.

Έτσι, όσοι οφειλέτες δεν προβλέπεται να ενταχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για παράδειγμα γιατροί , δικηγόροι  ,συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, ελεγκτές ,σύμβουλοι επιχειρήσεων, τοπογράφοι ,παραϊατρικά ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα κλπ θα μπορούν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης.

Θα μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές από 3.000€-20.000€ με μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων από 20%-80%.