ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018.

Στα τέλη Απριλίου αναμένεται να είναι έτοιμο το σύστημα για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2017.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των αλλαγών στο έντυπο Ε3, το
οποίο φέτος γίνεται πολύ πιο απαιτητικό όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να
συμπληρώσουμε. Ενδεικτικά μπορούμε αναφέρουμε την συμπλήρωση ενεργών τραπεζικών
λογαριασμών, τα ενεργά τερματικά POS, τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, συνδεδεμένες
επιχειρήσεις κλπ, ενώ θα πρέπει να γίνει και αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση των
δαπανών.

Όσον αφορά το Ε1 , οι αλλαγές είναι λιγοστές. Προστίθεται ο κωδικός 050, που μαζί με τον
κωδικό 049 θα αναφέρονται στα ποσά των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο. Αξίζει να
σημειωθεί , ότι οι κωδικοί αυτοί θα είναι «ξεκλείδωτοι», δίνοντας μας την δυνατότητα
διόρθωσης του ποσού που έχει προσυμπληρωθεί.

Επίσης προστίθενται οι κωδικοί 007-008, όπου θα αναγράφονται τα ΑΦΜ όσων
φιλοξενούνται στην κύρια κατοικία του υπόχρεου ή της συζύγου και δεν είναι
προστατευόμενη μέλη.

Τέλος διαγράφονται οι κωδικοί 051-052, δεδομένου ότι καταργείται η έκπτωση φόρου 10%
από την συλλογή ιατρικών δαπανών. Οι ιατρικές δαπάνες πλέον θα συνυπολογίζονται στο
χτίσιμο του αφορολογήτου.