Συνεργάτες
ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ
Συγγραφέας-Φοροτεχνικός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.ΡΩΜΑΙΟΣ
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος-Σύμβουλος επιχειρήσεων

METHEXIS CONSULTING

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
Λογιστής-Φοροτεχνικός (Μέλος Πανελλαδικής αντιπροσωπείας Οικονομικού Επιμελητηρίου)
ΧΡΥΣΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός (Πολυτεχνείου Πατρών)
 ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ
Συμβολαιογράφος